2015

AUTUMN 2015

11 September 2015, 12-18, Janus -Sali (Sirkkala Campus, University of Turku)
SELMA OPENING WORKSHOP

Recorded lectures are available here and here.

PROGRAMME

12.15-13.50
Avaus
Mirka Ahonen
Annie Ernaux – Muistaminen ja arkielämän paikat
Jason Finch
Literary Studies and the Archive: New Ways In and Reasons Why
Heidi Grönstrand
Kielimuistelmat ja -omaelämäkerrat globalisaation “uusina” kirjallisuudenlajeina Suomessa
Pekka Hakamies
Neuvostokokemus, kertomus ja muisti luovutetussa Karjalassa
Kaiju Harinen
Omaelämäkerrallinen performatiivisuus afrikkalaisessa naiskirjallisuudessa
Anne Heimo
Vaeltavia muistoja, ylirajaisia kertomuksia
Kaisa Ilmonen
Alistetusta muistista intersektionaalisuudeksi
Riitta Jytilä
Sukupuoli, muisti ja väkivallan historiat suomalaisessa nykykirjallisuudessa
Niina Oisalo
Transkulttuurinen kokemus pohjoismaisessa nykydokumenttielokuvassa
Kaisa Kaakinen
Historialliset elämäkerrat ja nykykirjallisuus
13.50-14.10 kahvi
Kirsi Keravuori
1800-luvun saaristolaisten kirjeet egodokumentteina
Jaana Kouri
Koettu ja kerrottu ympäristö – autoetnografinen tutkimus kylästä
Päivi Kosonen
Omaelämäkerrallisen kirjoittamisen mahdollisuudet
Niina Koskihaara
Kun suku muistelee – lapsuus- ja nuoruusvuosien muistot sukukirjaksi
Joel Kuortti
Tavallisuudesta poikkeavaa – Tuttuuden haastaminen englanninkielisessä kirjallisuudessa
Silja Laine
Eletyt ja muistetut vuodenajat
Minna Leppäaho-Kotimäki
Historian ja elämän kertomisen problematiikka Claude Simonin tuotannossa
Maarit Leskelä-Kärki
Elämäkertatutkimuksen haaste
Hanna Meretoja
Narratiivinen hermeneutiikka, kulttuuriset kertomukset ja mahdollisen taju
Raita Merivirta
Tutkimuskohteena Irlannin vallankumouksellisten vuosien elokuvallinen muistaminen
16.00-16.20 kahvi

Maria Mäkelä
Kirjallisuustiede, kertomuksen teoria ja yhteiskunnan kokemukselliset äänet(videotervehdys)
Jaakko Oraharju
Omaelämäkerrallisen muistin ja muistamisen teema Raija Siekkisen lyhytproosateksteissä
Anna-Leena Perämäki
Kirjoitettu vaino. Kokemus, kertomus ja muisti nuorten juutalaisnaisten 1940-luvun päiväkirjoissa
Sanna Qvick
Narratiiviset strategiat suomalaisissa lasten satuelokuvissa
Lea Rojola
Kokemuksen käsite nykyisissä kertomuksen teorioissa
Reetta Sippola
Kapteeni Cook ja tutkimusmatkailijan kokemuksen raamit
Kirsi Tuohela
Mahdottoman muistaminen. Lapsuuden ja hulluuden omaelämäkerroista
Susanna Välimäki
Kulttuurinen trauma ja musiikki
Marjo Nieminen
Muistelukerronta ja visuaaliset lähteet yhteisöllistä ja henkilökohtaista muistia tuottamassa
Tutta Palin
Elämäkerrallisuus popularisoituvassa kuvataidejulkisuudessa
18.30 Loppukeskustelu
11 November 2015, 12-16, Dynamo (Linnankatu 7, Turku)
Symposium TELLING EMBODIED STORIES: GIRLHOOD, MEMORY, AND ART 
Followed by a live gig by Swedish-Finnish artist & singer Anna Järvinen (with Tapio Viitasaari)
26 November, 12-16 Kokoushuone Tempo (Minerva, University of Turku)
KOKEMUS-TYÖPAJA, YHTEISTYÖSSÄ JUNO-TOHTORIOHJELMAN KANSSA
Workshop on the concept of experience together with a Doctoral Programme Juno.