Past Events

Fall 2017

Thu 7.9. at 2 pm, Minerva, Art History seminar room E221
Lecture: Dr. Nena Močnik (TIAS, SELMA; Turun yliopisto): “I will not raise my child to kill your child.” Motherhood, collective memory and the continuum of sexual violence in the aftermath of war

The lecture focuses on the questions of collective trauma in war-rape survivors’ families and its impact to reconciliation processes in post-conflict Bosnia-Herzegovina. The initial premise is built on the current marginalized socio-political status of women survivors, now-mothers, and investigates how their testifying, or sharing their violent past through their storytelling might impact the ideas, perceptions, behavioral patterns and understanding of gender-based violence, cultural scripts of sexuality and violence among descendants and how this furthermore affects also unsuccessful reconciliation and peace-building in the region.

Spring 2017

Pe 19.5.2017 klo 11 (Minerva, Taidehistorian seminaarisali E221)
Symposium: Kertomusten vaarat ja hyödyt / Seminar: The Risks and Benefits of Narratives
Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Tampereen yliopiston Narrare-keskuksen kanssa / in cooperation with Narrare: Centre for Interdisciplinary Narrative Studies, University of Tampere

To 18.5.2017 (Minerva, Taidehistorian seminaarisali E221)
Seminaari: Autenttisuuden jäljillä(kö?): Päiväkirja, minuus ja historia / Seminar on diaries as historical sources

Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaine ja SELMA järjestävät symposiumin, jossa aiheena ovat päiväkirjat historiallisina aineistoina ja kohteina. Mitä autenttisuus ja autenttisuuden vaade päiväkirja-aineistojen kohdalla tarkoittavat? Millaisia eettisiä kysymyksiä tulee erityisesti ottaa huomioon? Entä voimmeko ylipäätään tehdä päätelmiä menneisyydestä päiväkirja-aineiston kautta?
Seminaarin CFP on auki SELMAn sivuilla osoitteessa:
https://selmacentre.wordpress.com/2017/01/12/cfp-paivakirjasymposium/

To 11.5.2017 (Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki)
Seminaari: Kasvatuksen mieli ja muistot / Interdisciplinary seminar on the history of education

Kasvatushistorian elämäkerta- ja muistitietotutkimuksen verkosto (KEMU) järjestää yhdessä SELMAn, muistitietotutkijoiden verkoston FOHNin, Nuorisotutkimusseuran, Suomen Historiallisen Seuran sekä Kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran kanssa monitieteisen seminaarin, jossa pohditaan kasvatukseen liittyvien muistojen ja kokemusten tutkimuksen lähteitä, metodeita ja näkökulmia. Seminaari järjestetään historiantutkija Saara Tuomaalan muistoksi.
Lisätietoja ja helmikuun loppuun asti auki oleva CFP: http://www.kasvhistseura.fi/site/?lan=1&page_id=92

Seminar/guest lecture: Loss in Finnish North American Life Writing
Wednesday 12 April,  14-16, (Minerva, Litzen-sali)

Dr. Samira Saramo (Research Fellow at John Morton Center for North American Studies, University of Turku) presented her research on Finnish immigrants in 1880-1939 North America and the ways in which death and mourning produce ethnicity in everyday practices and personal narrations.

Symposium: Transcultural Memorial Forms: Contemporary Remembrance of War, Displacement and Political Rupture (keynotes by Michael Rothberg, UCLA, and Ann Rigney, Utrecht University)
March 17-19, Tallinn University, Estonia

The symposium launched the cooperation of the international research network “Narrative and Memory: Ethics, Aesthetics and Politics” (2017-2019) funded by the Nordic Summer University (http://nordic.university/study-circles/4-narrative-memory/). The three-day event explored the role of transcultural memorial forms in the articulation of memories and contemporary experiences of war, displacement and political conflict.

Hanna Meretojan (Yleinen kirjallisuustiede, Turun yliopisto) professoriluento:

https://selmacentre.wordpress.com/2017/02/19/806/

Luento on julkaistu Avain-lehden numerossa 4/2016: Avain2016_4_Meretoja.pdf

Katso videotallenne luennosta: https://www.youtube.com/watch?v=hnMRGK-Y-fQ&feature=youtu.be)

Seminaari: Näkökulmia kulttuurin ja terveyden tutkimukseen / Perspectives on the study of culture and health

Perjantai 3.2.2017 klo 10-12, Artium, Hovi V105

Prof. Marja-Liisa Honkasalo ja FT Anu Laukkanen esittelivät Turun yliopiston Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikön toimintaa ja sen kosketuspintoja kertomuksen ja kulttuurisen muistin tutkimukseen. Pohdimme yhdessä SELMAn ja Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikön yhteistyömahdollisuuksia. / Prof. Marja-Liisa Honkasalo and Ph.D. Anu Laukkanen introduce their research and the Research Center for Culture and Health at the University of Turku.

 

Autumn 2016

Seminaari: MUISTETTU LEONARD COHEN
(Remembering Leonard Cohen. Seminar on songs, memory and remembrance. Together with IIPC (International Institute for Popular Culture)
Pe 16.12.2016
klo 12.00-14.30
Mediatutkimuksen harjoitusteatteri, Minerva E321, Turun yliopisto

Book launch seminar: Biography, Gender, and History: Nordic Perspectives
Fri 9.12.2016
at 13-16
Seminar room Tempo (E211), Sirkkala/Minerva building, Kaivokatu 12, University of Turku, Finland

Seminaari: Teatteri Kolmas Tila – tieteen ja taiteen dialogia etsimässä
(Theatre Kolmas Tila – searching for the dialogue between science and art. Seminar to-gether with the theatre group Kolmas Tila)
Pe 11.11.2016
klo 10-12
Litzen-sali, Minerva, 1. krs

Seminar on refugee narratives, guest speaker prof. Ann Phoenix
Fri 7.10.2016
at 10.15-11.45
Seminar room Hovi, at Sirkkala campus (Artium)

Workshop: Narrating the migrant crisis, “brexit” and the future of the European project
Wed 31.8.2016
at 13-17
Lecture hall Janus

Spring 2016

Workshop at Aboagora: Travelling stories in the shadow of forced migration
14.-17.6.2016
Aboagora, Turku

Seminaari: Muistin käsite, alustajana Päivi Kosonen
(Concept of memory)
Pe 13.5.2016
klo 10

Seminaari: Hoitotiede esittelee SELMAan liittyvää tutkimustaan
(Department of Nursing Science will present their research related to SELMA)
Pe 15.4.2016
klo 10

Seminaari: Valokuvaterapia, psykoterapeutti ja psykoterapiakouluttaja Tarja Koffert, haastattelijana Päivi Kosonen
(Therapeutic photography)
Pe 19.2.2016
klo  11.00-12.30
Sirkkalan kampus, Minerva-rakennus, harjoitushuone E223

Seminaari: Aamupäivän teemana pakolaiskriisiin ja pakolaisten kertomuksiin liittyvä kirjoitus- ja mahdollinen tutkimushanke. Niina Repo (luova kirjoittaminen) esittelee luovan kirjoittamisen aiheeseen liittyvää kirjoitushanketta, Ilona Hankonen (maisematutkimus) esittelee toimintaansa, jossa on tutustuttanut pakolaisia suomalaiseen metsään.
Iltapäivällä Lea Rojola (kotimainen kirjallisuus) alustaa kokemuksen käsitteestä.
(Creative Writing, Landscape Studies, and the concept of experience)
Pe 15.1.2016
klo 10-14
E223, Minerva-rakennus

Autumn 2015 

Kokemus-työpaja, yhteistyössä Juno-tohtoriohjelman kanssa
(Workshop on the concept of experience together with a Doctoral Programme Juno)
To 26.11.
klo 12–16
Kokoushuone Tempo, Minerva 2. krs., Kaivokatu 12

Symposium: TELLING EMBODIED STORIES: GIRLHOOD, MEMORY, AND ART
Followed by a live gig by Swedish-Finnish artist & singer Anna Järvinen (with Tapio Viitasaari), at Dynamo (Linnankatu 7, Turku)
Fri 11.12.2015
at 10.00-15.15
Janus-hall, University of Turku

Opening workshop
Fri 11.9.2016
at 12-18,
Janus-sali, Sirkkala

Programme:
12.15-13.50
Avaus
Mirka Ahonen
Annie Ernaux – Muistaminen ja arkielämän paikat
Jason Finch
Literary Studies and the Archive: New Ways In and Reasons Why
Heidi Grönstrand
Kielimuistelmat ja -omaelämäkerrat globalisaation “uusina” kirjallisuudenlajeina Suomessa
Pekka Hakamies
Neuvostokokemus, kertomus ja muisti luovutetussa Karjalassa
Kaiju Harinen
Omaelämäkerrallinen performatiivisuus afrikkalaisessa naiskirjallisuudessa
Anne Heimo
Vaeltavia muistoja, ylirajaisia kertomuksia
Kaisa Ilmonen
Alistetusta muistista intersektionaalisuudeksi
Riitta Jytilä
Sukupuoli, muisti ja väkivallan historiat suomalaisessa nykykirjallisuudessa
Niina Oisalo
Transkulttuurinen kokemus pohjoismaisessa nykydokumenttielokuvassa
Kaisa Kaakinen
Historialliset elämäkerrat ja nykykirjallisuus

13.50-14.10 kahvi

Kirsi Keravuori
1800-luvun saaristolaisten kirjeet egodokumentteina
Jaana Kouri
Koettu ja kerrottu ympäristö – autoetnografinen tutkimus kylästä
Päivi Kosonen
Omaelämäkerrallisen kirjoittamisen mahdollisuudet
Niina Koskihaara
Kun suku muistelee – lapsuus- ja nuoruusvuosien muistot sukukirjaksi
Joel Kuortti
Tavallisuudesta poikkeavaa – Tuttuuden haastaminen englanninkielisessä kirjallisuudessa
Silja Laine
Eletyt ja muistetut vuodenajat
Minna Leppäaho-Kotimäki
Historian ja elämän kertomisen problematiikka Claude Simonin tuotannossa
Maarit Leskelä-Kärki
Elämäkertatutkimuksen haaste
Hanna Meretoja
Narratiivinen hermeneutiikka, kulttuuriset kertomukset ja mahdollisen taju
Raita Merivirta
Tutkimuskohteena Irlannin vallankumouksellisten vuosien elokuvallinen muistaminen

16.00-16.20 kahvi

Maria Mäkelä
Kirjallisuustiede, kertomuksen teoria ja yhteiskunnan kokemukselliset äänet (videotervehdys)
Jaakko Oraharju
Omaelämäkerrallisen muistin ja muistamisen teema Raija Siekkisen lyhytproosateksteissä
Anna-Leena Perämäki
Kirjoitettu vaino. Kokemus, kertomus ja muisti nuorten juutalaisnaisten 1940-luvun päiväkirjoissa
Sanna Qvick
Narratiiviset strategiat suomalaisissa lasten satuelokuvissa
Lea Rojola
Kokemuksen käsite nykyisissä kertomuksen teorioissa
Reetta Sippola
Kapteeni Cook ja tutkimusmatkailijan kokemuksen raamit
Kirsi Tuohela
Mahdottoman muistaminen. Lapsuuden ja hulluuden omaelämäkerroista
Susanna Välimäki
Kulttuurinen trauma ja musiikki
Marjo Nieminen
Muistelukerronta ja visuaaliset lähteet yhteisöllistä ja henkilökohtaista muistia tuottamassa
Tutta Palin
Elämäkerrallisuus popularisoituvassa kuvataidejulkisuudessa

18.30 Loppukeskustelu

Advertisements