Upcoming Events

SPRING 2018

16. & 17. MARCH
COMICS & SOCIETY (University of Turku/Nordic Summer University)
What are comics and what is their role in society? Once regarded as silly entertainment or a cause for juvenile delinquency comics have today made their way to the museums, schools and academia as a form of cultural heritage, subject of education, and interest of critical inquiry. The interdisciplinary symposium will explore how comics take part in making sense of societies, social phenomena, and societal changes in the Nordic region and beyond. The symposium includes a keynote lecture, academic presentations, and an artist round table with Finnish comics artists at the city library
Keynote lecture by Dr. Rebecca Scherr (University of Oslo): “Graphic scenes from Juarez: Representing sexual violence in Phoebe Gloeckner’s La Tristezza
Artist round table “History and Conflict in Comics” with Ainur Elmgren, Reetta Laitinen, Mika Lietzén, and Hanneriina Moisseinen
Thematic sessions on various topics including “Understanding History through Comics”, “Political Imagination” & “Empowerment and Social Participation”
Please see the complete programme here.
You are all warmly welcome! Students can receive 3-6 ECTS by taking part in the symposium.
23. MARCH
Knausgård workshop
17. APRIL, 12-16, E225, Minerva 2. krs (Kaivokatu 12)
METODOLOGINEN TYÖPAJA: Muistin tutkimus – Muistitietotutkimus – Oma/elämäkerrallisuus
Muistia, muistoja ja muistamista tutkitaan monilla tieteenaloilla siinä määrin, että muistamiseen liittyvä tutkimus on eriytynyt etenkin kansainvälisillä tutkimuskentillä omiksi tutkimussuuntauksiksi: Memory Studies, Oral History ja Life Writing. Vaikka näillä tutkimussuuntauksilla on monia yhtymäkohtia, ne ovat kaikki syntyneet eri aikoina toisistaan erillään ja hyvinkin eri lähtökohdista. Tutkimussuuntausten erot ovat synnyttäneet tilanteen, jossa eri tutkimussuuntauksia edustavat tutkijat kohtaavat harvoin. Tilanteen korjaamiseksi on viime vuosina ryhdytty saattamaan näitä eri tutkimussuuntauksia edustavia tutkijoita yhteen pohtimaan, mitä voisimme oppia toisiltamme.
Tutkitko sinä aihetta, jossa nämä eri tutkimussuuntaukset risteävät? Mietityttääkö sinua esimerkiksi yksityisen ja julkisen muistin kohtaaminen? Onko sinulla käytössäsi tutkimusaineisto, jonka käsittelyyn toivoisit uusia näkökulmia? Tervetuloa keskustelemaan SELMAn metodologiseen työpajaan.
Tilaisuus jakaantuu kahteen osaan. Aluksi Suomen Akatemian tutkijatohtori Ulla Savolainen (Helsingin yliopisto) johdattelee meitä aihepiiriin vierailuluennollaan. Työpajan jälkimmäisessä osassa keskustelemme aihepiiristä omien tutkimuskohteittemme pohjalta.
Ohjelma
12.15–12.30 Anne Heimo, Turun yliopisto: Avaussanat
12.30–13.30 Ulla Savolainen, Suomen Akatemia/Helsingin yliopisto: Omakohtaista ja jaettua – Metodologisia pohdintoja muistitiedon ja kulttuurisen muistin tutkimuksesta
13.30–14.00 Kahvi
14.00–16.00 Keskustelua
Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille, mutta kahvituksen järjestämiseksi toivomme, että ilmoittaudut etukäteen Anne Heimolle (anheimo@utu.fi13.4.2018 mennessä. Samalla voit kertoa, jos sinulla on mielessä jokin tietty aihe tai kysymys, josta erityisesti toivoisit keskustelua työpajassa.
Ulla Savolainen:
Omakohtaista ja jaettua – Metodologisia pohdintoja muistitiedon ja kulttuurisen muistin tutkimuksesta Esitelmässään Ulla Savolainen käsittelee muistitietotutkimuksen ja kulttuurisen muistitutkimuksen ominaispiirteitä, yhteyksiä ja eroja tiedon tuottamisen näkökulmasta sekä pohtii tutkimussuuntausten lähentymisen ja yhdistämisen mahdollisuuksia ja reunaehtoja. Näitä metodologisia näkökulmia tarkastellaan tapaustutkimuksen kautta, joka keskittyy Suomessa toisen maailmansodan jälkeen internoitujen henkilöiden haastatteluissa tuotettuun puheeseen sekä internointien julkisen muistamisen prosessiin. Ulla Savolainen työskentelee Suomen Akatemian tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa, kulttuurien osastossa. Hänen folkloristiikan alan väitöskirjansa (Helsingin yliopisto, 2015) käsitteli Karjalan entisten lapsievakkojen muistelukirjoitusten poetiikkaa. Väitöksen jälkeisessä tutkimuksessaan (2015–2017) Savolainen tarkasteli Suomessa tapahtunutta Saksan ja Unkarin kansalaisten internointien (1944–1946) muistamista. Tutkimus oli osa kansainvälistä ”Livingmemories”-tutkimushanketta (ERA-NET RUS Plus-ohjelma). Savolaisen käynnissä oleva Suomen Akatemian tutkijatohtori-hanke (2017–2020) ”Kahlitsematon muisti” tarkastelee inkeriläisten ylirajaista muistelmakirjallisuutta. Hän on työskennellyt vierailevana tutkijana Frankfurtin Goethe-yliopistossa Frankfurt Memory Studies Platformissa (2016) sekä Tarton yliopistossa etnologian laitoksella (2017).
11. MAY
A JOINT SYMPOSIUM ON STORYTELLING & ETHICS, in collaboration with the Centre for Narrative Research, University of East London

 

Advertisements